น้ำร้อนอาจก่อให้เกิดอันตรายลวก

นักวิจัยชาวอังกฤษรายงานว่าอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนและอาการข้อต่อในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาต่อมไร้ท่อเป็นสัญญาณของการพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือการอุดตัน
พวกเขาเปรียบเทียบผู้หญิงที่รายงานอาการเหล่านี้และผู้ที่ไม่ได้พูดถึงอาการดังกล่าวในการเข้ารับการตรวจครั้งแรกระหว่างการทดลองประเมิน tamoxifen หรือ anastrozole สำหรับการรักษาแบบเสริมของมะเร็งเต้านมวัยหมดประจำเดือน
ผู้หญิงร้อยละ 37.5 ที่รายงานอาการร้อนวูบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนในการติดตามผลระยะเวลาสามเดือนมีอัตราการเกิดซ้ำของมะเร็งเต้านมหลังเก้าปี (ร้อยละ 18) มากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รายงานอาการ vasomotor ใหม่ (ร้อยละ 23) ผู้หญิง 31.4 เปอร์เซ็นต์ที่รายงานอาการร่วมใหม่ในการติดตามผลมีอัตราการเกิดซ้ำของมะเร็ง 14% เทียบกับ 23 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ไม่รายงานอาการร่วมใหม่
ความแตกต่างของอัตราการเกิดซ้ำของมะเร็งพบได้ทั้งใน tamoxifen และ anastrozole โดยรวมผู้ป่วยที่มีและไม่มีอาการเหล่านี้ที่ได้รับ anastrozole มีอัตราการเกิดซ้ำต่ำกว่าผู้ที่ได้รับ tamoxifen
การศึกษาเผยแพร่ทางออนไลน์และคาดว่าจะอยู่ในฉบับพิมพ์เดือนธันวาคมของ The Lancet Oncology
ศาสตราจารย์แจ็คคูซิคนักวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักรและคณะแพทยศาสตร์ควีนแมรีกล่าวว่า“ การปรากฏตัวของอาการ vasomotor ใหม่หรืออาการร่วมภายในสามเดือนแรกเป็นเครื่องบ่งชี้ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ซึ่งแสดงให้เห็นการตอบสนองต่อการรักษาต่อมไร้ท่อ และทันตแพทยศาสตร์ลอนดอนและเพื่อนร่วมงาน
“การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาการเริ่มแรกของการรักษาและการตอบสนองที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาอาจมีประโยชน์เมื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่อยู่กับพวกเขาและอาจช่วยปรับปรุงการยึดมั่นในการรักษาระยะยาวเมื่อไม่สามารถบรรเทาอาการได้” Cuzick กล่าว จากวารสาร