จิตรพล สุขรี่ เป็นนักพันธุศาสตร์ทางการแพทย์อายุ 36 ปีที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประจักษ์รักษ์ซึ่งทำงานร่วมกับการกลายพันธุ์ของยีนในผู้ป่วยทุกวัย เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2543 หลังเลิกงาน จิตรพล มีความสุขกับการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ

ผู้เขียน: จิตรพล สุขรี่