การดื่มเรื้อรังสามารถทำลายการผลิตของยีนที่ควบคุมจังหวะทางชีวภาพ (circadian) ของร่างกายทุกวันซึ่งนำไปสู่ปัญหาเช่นการหยุดชะงักของการนอนหลับและการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์รายงานการวิจัยใหม่

นักวิจัยเปรียบเทียบตัวอย่างเลือดจากผู้ติดสุรา 22 คนและผู้ชายที่มีสุขภาพ 12 คนและพบว่ายีนนาฬิกา circadian ในผู้ป่วยที่มีแอลกอฮอล์มีระดับโมเลกุล RNA ที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (รู้จักกันในชื่อ messenger ribonucleic acid) ที่ช่วยในการผลิตโปรตีน

สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้ติดสุรามีระดับการผลิตยีนนาฬิกา circadian ต่ำกว่า (หรือสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่า “การแสดงออก”) ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ออนไลน์และในวารสารสิ่งพิมพ์ฉบับเดือนพฤศจิกายนของโรคพิษสุราเรื้อรัง: คลินิก & amp; การวิจัยเชิงทดลอง

“ในคำอื่น ๆ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังมีความเกี่ยวข้องกับการทำลายการแสดงออกของยีนนาฬิกา circadian ปกติการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความผิดปกติของจังหวะ circadian และอาจเชื่อมโยงกับความหลากหลายของปัญหาทางสรีรวิทยาเช่นการนอนหลับ และแม้กระทั่งมะเร็งด้วย “นักวิจัยผู้วิจัย Sy-Jye Leu นักวิจัยจาก Taipei Medical University ในไต้หวันกล่าวในการแถลงข่าวในวารสาร

Leu และเพื่อนร่วมงานยังพบว่าการผลิตยีนจังหวะเป็นกลางไม่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการถอนต้นแอลกอฮอล์

“นี่เป็นหลักฐานของมนุษย์คนแรกว่าการดื่มเรื้อรังสามารถส่งผลเสียในระยะยาวต่อการแสดงออกของยีนที่รับผิดชอบจังหวะในเป็นกลางนอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทางคลินิกกับรายงานก่อนหน้านี้ของการทำ dysregulation ของจังหวะ circadian ซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มเรื้อรัง”